k.ú.: 765945 - Bezvěrov u Teplé - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 9 125064
zahrada 4 819
travní p. 140 3105001
lesní poz les(ne hospodář) 1 5043
lesní poz 35 486108
vodní pl. nádrž umělá 2 2355
vodní pl. rybník 3 51630
vodní pl. tok přirozený 2 853
vodní pl. tok umělý 5 11456
vodní pl. zamokřená pl. 9 13052
zast. pl. společný dvůr 1 516
zast. pl. zbořeniště 5 2595
zast. pl. 12 8022
ostat.pl. jiná plocha 26 25511
ostat.pl. manipulační pl. 3 5269
ostat.pl. neplodná půda 25 18941
ostat.pl. ostat.komunikace 42 61127
ostat.pl. pohřeb. 1 1169
ostat.pl. silnice 4 22117
Celkem KN 329 3946648
Par. KMD 329 3946648
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 3
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 11
LV 22
spoluvlastník 27

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2012
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 27.05.2022 14:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.