k.ú.: 765961 - Teplá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 211 3911174
zahrada 574 223165
ovoc. sad 18 14902
travní p. 564 4889320
lesní poz les(ne hospodář) 7 85434
lesní poz 164 2074032
vodní pl. nádrž umělá 17 162596
vodní pl. rybník 26 206351
vodní pl. tok přirozený 58 76706
vodní pl. tok umělý 15 18500
vodní pl. zamokřená pl. 24 67689
zast. pl. společný dvůr 44 8225
zast. pl. zbořeniště 27 5256
zast. pl. 868 214065
ostat.pl. dráha 3 92118
ostat.pl. jiná plocha 222 223834
ostat.pl. manipulační pl. 29 48781
ostat.pl. neplodná půda 200 153746
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 892
ostat.pl. ostat.komunikace 196 149516
ostat.pl. pohřeb. 1 11198
ostat.pl. silnice 41 180916
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 36342
ostat.pl. zeleň 86 41194
Celkem KN 3400 12895952
Par. DKM 3400 12895952
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 255
č.p. byt.dům 44
č.p. jiná st. 4
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 17
č.p. obč.vyb. 12
č.p. rod.dům 144
č.p. tech.vyb 5
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 265
bez čp/če jiná st. 52
bez čp/če obč.vyb 7
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
rozestav. 5
vod.dílo hráz ohr 7
Celkem BUD 852
byt.z. byt 368
byt.z. garáž 17
byt.z. j.nebyt 8
obč.z. byt 59
Celkem JED 452
LV 1165
spoluvlastník 1795

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 30.03.2001
ZMVM 1:2000 01.11.1981 30.03.2001
S-SK GS 1:2880 1839 01.11.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 07:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.