k.ú.: 765970 - Mrázov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda foto. elektrárna 1 25217
orná půda 8 420371
zahrada 31 12757
travní p. 44 2070565
lesní poz les(ne hospodář) 1 8156
lesní poz 17 471766
vodní pl. nádrž umělá 7 15965
vodní pl. tok přirozený 10 26228
vodní pl. tok umělý 7 5844
vodní pl. zamokřená pl. 6 47742
zast. pl. zbořeniště 1 491
zast. pl. 46 29711
ostat.pl. dráha 2 41718
ostat.pl. jiná plocha 25 24962
ostat.pl. manipulační pl. 9 18002
ostat.pl. neplodná půda 57 138240
ostat.pl. ostat.komunikace 17 28435
ostat.pl. silnice 11 44038
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1917
Celkem KN 301 3432125
Par. DKM 301 3432125
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 18
č.p. rod.dům 6
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 2
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 2
vod.dílo hráz ohr 1
vod.dílo přehrada 5
Celkem BUD 46
LV 49
spoluvlastník 68

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 23.04.2019
DKM-KPÚ 1:1000 18.12.2017
S-SK GS 1:2880 1839 23.04.2019


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 23.05.2022 20:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.