k.ú.: 765988 - Rankovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Cheb email: kp.cheb@cuzk.cz
Nová 2/1452, 35002 Cheb telefon: 354548311 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3402 - Cheb NUTS4 CZ0411
Obec 555631 - Teplá NUTS5 CZ0411555631
Pracoviště 402 - Cheb

Obec s rozšířenou působností 4105 - Mariánské Lázně
Pověřený obecní úřad 41051 - Mariánské Lázně

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 1032376
zahrada 13 4772
travní p. 93 1878144
lesní poz 27 639606
vodní pl. nádrž umělá 9 36785
vodní pl. tok přirozený 2 1115
vodní pl. tok umělý 7 12476
vodní pl. zamokřená pl. 16 57711
zast. pl. společný dvůr 1 55
zast. pl. zbořeniště 1 10
zast. pl. 32 26535
ostat.pl. jiná plocha 20 18958
ostat.pl. manipulační pl. 10 18509
ostat.pl. neplodná půda 26 21907
ostat.pl. ostat.komunikace 19 45039
ostat.pl. silnice 8 30998
ostat.pl. zeleň 8 2089
Celkem KN 318 3827085
Par. KMD 318 3827085
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 4
č.p. zem.stav 4
č.p. zem.used 9
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če zem.stav 6
Celkem BUD 31
LV 33
spoluvlastník 40

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 27.03.2012
S-SK GS 1:2880 1839 27.03.2012


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Cheb.

vypočteno: 22.05.2022 10:10

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.