k.ú.: 766003 - Teplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567442 - Teplice NUTS5 CZ0426567442
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 184 252581
zahrada skleník-pařeniš. 3 1923
zahrada 1762 763079
ovoc. sad 6 227828
travní p. 128 159656
lesní poz les(ne hospodář) 6 286290
lesní poz 7 16789
vodní pl. nádrž umělá 5 46834
vodní pl. tok přirozený 16 9655
vodní pl. zamokřená pl. 5 5386
zast. pl. společný dvůr 2 360
zast. pl. zbořeniště 95 32293
zast. pl. 5850 1327018
ostat.pl. dráha 25 203082
ostat.pl. jiná plocha 1464 833368
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 7 2437
ostat.pl. manipulační pl. 267 455012
ostat.pl. neplodná půda 120 115626
ostat.pl. ost.dopravní pl. 5 3147
ostat.pl. ostat.komunikace 872 1044327
ostat.pl. pohřeb. 5 115200
ostat.pl. silnice 72 318411
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 87 126549
ostat.pl. zeleň 605 1008992
Celkem KN 11598 7355843
Par. DKM 11598 7355843
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 41
č.p. bydlení 1657
č.p. byt.dům 315
č.p. doprava 3
č.p. jiná st. 67
č.p. obchod 20
č.p. obč.vyb 118
č.p. obč.vyb. 29
č.p. prům.obj 9
č.p. rod.dům 226
č.p. tech.vyb 7
č.p. ubyt.zař 11
č.p. víceúčel 20
č.p. výroba 9
č.e. garáž 398
č.e. jiná st. 16
č.e. rod.rekr 13
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če doprava 30
bez čp/če garáž 1850
bez čp/če jiná st. 525
bez čp/če obchod 6
bez čp/če obč.vyb 71
bez čp/če obč.vyb. 10
bez čp/če prům.obj 28
bez čp/če rod.rekr 36
bez čp/če skleník 3
bez čp/če tech.vyb 96
bez čp/če výroba 40
bez čp/če zem.stav 11
rozestav. 7
Celkem BUD 5680
byt.z. byt 1924
byt.z. dílna 37
byt.z. garáž 102
byt.z. j.nebyt 102
obč.z. byt 510
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 8
obč.z. j.nebyt 17
obč.z. rozest. 1
obč.z. sk.neb 1
Celkem JED 2708
LV 5535
spoluvlastník 8831

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 19.03.2013
Ins. A 1:1000 01.01.1954 19.03.2013
S-SK GS 1:2880 1842 01.01.1954


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 17.05.2022 09:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.