k.ú.: 766135 - Teplice-Řetenice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567442 - Teplice NUTS5 CZ0426567442
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 363360
zahrada 413 170766
travní p. 13 13867
lesní poz les(ne hospodář) 7 100071
lesní poz 7 890956
vodní pl. nádrž umělá 9 55044
vodní pl. tok přirozený 1 6843
zast. pl. zbořeniště 2 707
zast. pl. 1739 384408
ostat.pl. dráha 14 69124
ostat.pl. jiná plocha 213 370681
ostat.pl. manipulační pl. 97 297904
ostat.pl. neplodná půda 5 2490
ostat.pl. ostat.komunikace 116 154793
ostat.pl. silnice 4 21863
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 21047
ostat.pl. zeleň 194 164207
Celkem KN 2909 3088131
Par. DKM 2909 3088131
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 11
č.p. bydlení 1
č.p. byt.dům 170
č.p. jiná st. 9
č.p. obchod 6
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 20
č.p. rod.dům 102
č.p. tech.vyb 3
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 3
č.p. výroba 5
č.e. garáž 663
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 280
bez čp/če jiná st. 311
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 11
bez čp/če rod.rekr 25
bez čp/če tech.vyb 37
bez čp/če výroba 43
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
Celkem BUD 1711
byt.z. byt 240
byt.z. garáž 4
obč.z. byt 6
Celkem JED 250
LV 1332
spoluvlastník 1968

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 31.03.1997 přepracování
THM-V 1:1000 01.11.1974 31.03.1997
S-SK GS 1:2880 1842 01.11.1974


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 18.05.2022 12:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.