k.ú.: 766259 - Teplice-Trnovany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Teplice email: kp.teplice@cuzk.cz
J.V.Sládka 10/1151, 41501 Teplice 8, P.O.BOX 3 telefon: 417512601 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3509 - Teplice NUTS4 CZ0426
Obec 567442 - Teplice NUTS5 CZ0426567442
Pracoviště 509 - Teplice

Obec s rozšířenou působností 4213 - Teplice
Pověřený obecní úřad 42133 - Teplice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 156 1260237
zahrada skleník-pařeniš. 1 592
zahrada 720 348572
ovoc. sad 1 3598
travní p. 226 328611
lesní poz 13 566627
vodní pl. nádrž umělá 5 9508
vodní pl. tok přirozený 27 20208
vodní pl. zamokřená pl. 6 5089
zast. pl. společný dvůr 71 18675
zast. pl. zbořeniště 31 5207
zast. pl. 2721 698778
ostat.pl. dráha 7 65213
ostat.pl. jiná plocha 622 369882
ostat.pl. manipulační pl. 192 253954
ostat.pl. neplodná půda 23 47149
ostat.pl. ost.dopravní pl. 1 1120
ostat.pl. ostat.komunikace 567 573341
ostat.pl. silnice 39 86455
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 115900
ostat.pl. zeleň 645 537972
Celkem KN 6114 5316688
Par. DKM 6114 5316688
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 7
č.p. bydlení 6
č.p. byt.dům 587
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 44
č.p. obchod 15
č.p. obč.vyb 44
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 11
č.p. rod.dům 575
č.p. tech.vyb 17
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 9
č.p. výroba 10
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. garáž 56
č.e. jiná st. 24
č.e. obchod 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 16
č.e. výroba 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 774
bez čp/če jiná st. 257
bez čp/če obchod 2
bez čp/če obč.vyb 34
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če prům.obj 30
bez čp/če rod.rekr 20
bez čp/če skleník 1
bez čp/če tech.vyb 41
bez čp/če výroba 22
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 5
Celkem BUD 2634
byt.z. byt 2286
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 13
byt.z. j.nebyt 3
obč.z. byt 14
obč.z. j.nebyt 4
obč.z. rozest. 2
Celkem JED 2324
LV 2507
spoluvlastník 4194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 29.12.2008 přepracování
Ins. A 1:1000 31.12.1956 29.12.2008
S-SK GS 1:2880 1842 31.12.1956


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Teplice.

vypočteno: 16.05.2022 18:17

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.