k.ú.: 766283 - Teplice nad Bečvou - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 519031 - Teplice nad Bečvou NUTS5 CZ0714519031
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 167 702481
zahrada 137 145869
ovoc. sad 2 6182
travní p. 105 391624
lesní poz 105 2196443
vodní pl. nádrž umělá 1 40
vodní pl. rybník 5 9863
vodní pl. tok přirozený 7 25358
vodní pl. zamokřená pl. 5 17503
zast. pl. společný dvůr 1 82
zast. pl. zbořeniště 1 586
zast. pl. 204 51957
ostat.pl. jiná plocha 35 20972
ostat.pl. manipulační pl. 5 4126
ostat.pl. neplodná půda 29 48887
ostat.pl. ostat.komunikace 95 48821
ostat.pl. silnice 16 28298
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 17 19235
ostat.pl. zeleň 48 37749
Celkem KN 985 3756076
Par. DKM 985 3756076
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 9
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 101
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. víceúčel 1
č.p. zem.used 1
č.e. garáž 1
č.e. rod.rekr 13
bez čp/če garáž 25
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obč.vyb. 7
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 203
byt.z. byt 67
byt.z. garáž 2
Celkem JED 69
LV 297
spoluvlastník 441

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.11.2004
THM-V 1:1000 01.06.1974 01.11.2004
S-SK ŠS 1:2880 1830 01.11.2004


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 24.05.2022 07:23

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.