k.ú.: 766291 - Bohdašín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 102 1247893
zahrada 35 29800
ovoc. sad 1 5393
travní p. 169 610796
lesní poz 40 1031324
vodní pl. nádrž umělá 1 250
vodní pl. tok přirozený 1 341
vodní pl. tok umělý 18 7131
vodní pl. zamokřená pl. 1 360
zast. pl. společný dvůr 1 389
zast. pl. zbořeniště 2 824
zast. pl. 58 22692
ostat.pl. dráha 2 86855
ostat.pl. jiná plocha 15 19184
ostat.pl. manipulační pl. 1 4306
ostat.pl. ostat.komunikace 62 51747
ostat.pl. silnice 2 21228
Celkem KN 511 3140513
GP 6 35088
Celkem ZE 6 35088
Par. KMD 511 3140513
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. byt.dům 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če zem.stav 16
Celkem BUD 57
byt.z. byt 5
Celkem JED 5
LV 80
spoluvlastník 115

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 15.04.2014
S-SK GS 1:2880 1840 15.04.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 13:45

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.