k.ú.: 766313 - Dědov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 16 502741
zahrada 45 27283
ovoc. sad 4 9607
travní p. 146 596192
lesní poz 41 452559
vodní pl. tok přirozený 7 17392
zast. pl. zbořeniště 1 243
zast. pl. 77 23592
ostat.pl. dráha 2 92334
ostat.pl. jiná plocha 14 9151
ostat.pl. manipulační pl. 6 14505
ostat.pl. neplodná půda 8 6445
ostat.pl. ostat.komunikace 46 55212
ostat.pl. pohřeb. 1 2628
ostat.pl. silnice 1 7022
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 5306
ostat.pl. zeleň 3 8870
Celkem KN 420 1831082
Par. KMD 420 1831082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 1
č.p. prům.obj 2
č.p. rod.dům 3
č.p. rod.rekr 3
č.e. jiná st. 3
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 10
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 4
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 71
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 78
spoluvlastník 97

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.11.2013
S-SK GS 1:2880 1840 21.11.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 16.05.2022 13:15

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.