k.ú.: 766321 - Dolní Teplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 48 1028686
zahrada 75 53242
ovoc. sad 6 8421
travní p. 283 1420223
lesní poz les s budovou 1 14
lesní poz 104 735814
vodní pl. nádrž umělá 3 16228
vodní pl. tok přirozený 17 25603
vodní pl. tok umělý 8 7306
zast. pl. společný dvůr 1 85
zast. pl. zbořeniště 5 700
zast. pl. 202 89968
ostat.pl. dráha 14 74823
ostat.pl. jiná plocha 80 110723
ostat.pl. manipulační pl. 28 120963
ostat.pl. neplodná půda 3 1083
ostat.pl. ostat.komunikace 124 102617
ostat.pl. silnice 23 60857
ostat.pl. zeleň 2 2271
Celkem KN 1027 3859627
EN 1 321
PK 1 2110
GP 51 449537
Celkem ZE 53 451968
Par. KMD 1027 3859627
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 4
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 11
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 2
bez čp/če garáž 11
bez čp/če jiná st. 18
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 28
Celkem BUD 189
byt.z. byt 12
obč.z. byt 6
Celkem JED 18
LV 199
spoluvlastník 282

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.07.2015
S-SK GS 1:2880 1840 30.07.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 13:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.