k.ú.: 766330 - Horní Teplice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 182 3115736
zahrada 35 27957
ovoc. sad 2 2650
travní p. 457 1312844
lesní poz 53 1358037
vodní pl. nádrž umělá 1 5539
vodní pl. tok přirozený 1 4544
vodní pl. tok umělý 27 23125
zast. pl. společný dvůr 1 1144
zast. pl. zbořeniště 19 7003
zast. pl. 104 39054
ostat.pl. jiná plocha 39 39302
ostat.pl. neplodná půda 5 7043
ostat.pl. ostat.komunikace 118 144728
ostat.pl. silnice 1 5557
Celkem KN 1045 6094263
GP 23 365396
Celkem ZE 23 365396
Par. KMD 1042 6090036
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 64
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 6
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 5
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 101
LV 154
spoluvlastník 194

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.12.2015
S-SK GS 1:2880 1840 08.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 19.05.2022 13:39

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.