k.ú.: 766372 - Skály u Teplic nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 30 1282351
zahrada 8 4072
ovoc. sad 1 3823
travní p. 47 204160
lesní poz les s budovou 1 35
lesní poz 25 2863557
vodní pl. zamokřená pl. 2 8395
zast. pl. zbořeniště 4 1467
zast. pl. 36 10494
ostat.pl. jiná plocha 29 39663
ostat.pl. manipulační pl. 6 18047
ostat.pl. neplodná půda 5 3620
ostat.pl. ostat.komunikace 37 66288
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 198
Celkem KN 232 4506170
Par. KMD 232 4506170
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 10
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.rekr 4
č.p. ubyt.zař 1
č.e. jiná st. 7
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 35
LV 60
spoluvlastník 82

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 17.06.2014
S-SK GS 1:2880 1840 17.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 28.05.2022 06:20

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.