k.ú.: 766399 - Teplice nad Metují - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Náchod email: kp.nachod@cuzk.cz
Hrašeho 11, 54701 Náchod telefon: 491407855 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3605 - Náchod NUTS4 CZ0523
Obec 574538 - Teplice nad Metují NUTS5 CZ0523574538
Pracoviště 605 - Náchod

Obec s rozšířenou působností 5201 - Broumov
Pověřený obecní úřad 52012 - Teplice nad Metují

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 72 967040
zahrada 169 144248
ovoc. sad 10 14602
travní p. 310 826146
lesní poz 82 8629574
vodní pl. nádrž umělá 1 6307
vodní pl. tok přirozený 31 35219
vodní pl. tok umělý 9 7372
vodní pl. zamokřená pl. 2 1388
zast. pl. zbořeniště 15 3101
zast. pl. 357 94147
ostat.pl. dráha 2 62616
ostat.pl. jiná plocha 91 109030
ostat.pl. manipulační pl. 10 7076
ostat.pl. neplodná půda 12 7299
ostat.pl. ostat.komunikace 161 147065
ostat.pl. pohřeb. 3 16254
ostat.pl. silnice 21 59735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 9 38426
ostat.pl. zeleň 16 41437
Celkem KN 1383 11218082
Par. KMD 1383 11218082
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 155
č.p. byt.dům 10
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 46
č.p. rod.rekr 9
č.p. shromaž. 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. ubyt.zař 4
č.p. výroba 1
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 4
bez čp/če bydlení 21
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 43
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 349
byt.z. byt 52
Celkem JED 52
LV 329
spoluvlastník 512

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2015
S-SK GS 1:2880 1824 10.12.2015


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Náchod.

vypočteno: 18.05.2022 01:48

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.