k.ú.: 766402 - Teplička - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Karlovy Vary email: kp.kvary@cuzk.cz
Sokolovská 167/875, 36005 Karlovy Vary telefon: 353417111 fax:353417286

Kraj 51 - Karlovarský NUTS3 CZ041
Okres 3403 - Karlovy Vary NUTS4 CZ0412
Obec 537845 - Teplička NUTS5 CZ0412537845
Pracoviště 403 - Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností 4103 - Karlovy Vary
Pověřený obecní úřad 41031 - Karlovy Vary

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 18 324299
zahrada 96 57367
travní p. 123 936159
lesní poz 86 2767783
vodní pl. nádrž umělá 1 4464
vodní pl. rybník 1 4317
vodní pl. tok přirozený 6 60801
vodní pl. tok umělý 7 5706
zast. pl. společný dvůr 4 1327
zast. pl. zbořeniště 4 802
zast. pl. 109 18502
ostat.pl. dráha 4 54315
ostat.pl. jiná plocha 41 18489
ostat.pl. manipulační pl. 3 1987
ostat.pl. neplodná půda 42 99476
ostat.pl. ostat.komunikace 53 57949
ostat.pl. silnice 12 136963
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4329
ostat.pl. zeleň 4 586
Celkem KN 616 4555621
Par. DKM 616 4555621
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 38
č.p. tech.vyb 1
č.e. rod.rekr 31
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 9
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če tech.vyb 3
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 94
LV 124
spoluvlastník 155

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 03.11.2000
ZMVM 1:2000 01.07.1985 02.11.2000
S-SK GS 1:2880 1841 30.06.1985


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Karlovy Vary.

vypočteno: 23.05.2022 22:43

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.