k.ú.: 766551 - Tereziny Dary - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 573086 - Lískovice NUTS5 CZ0522573086
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 247 1249376
zahrada 63 46213
ovoc. sad 2 6079
travní p. 52 126698
vodní pl. nádrž přírodní 2 3649
vodní pl. tok přirozený 83 15238
vodní pl. zamokřená pl. 2 2140
zast. pl. společný dvůr 1 1747
zast. pl. zbořeniště 3 310
zast. pl. 73 42288
ostat.pl. dráha 5 22172
ostat.pl. jiná plocha 15 3192
ostat.pl. manipulační pl. 6 14129
ostat.pl. neplodná půda 13 1909
ostat.pl. ostat.komunikace 37 66472
ostat.pl. silnice 10 18341
Celkem KN 614 1619953
Par. KMD 614 1619953
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 16
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.used 31
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 9
bez čp/če zem.used 2
Celkem BUD 65
LV 102
spoluvlastník 174

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.07.2014
S-SK GS 1:2880 1824 08.07.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 20:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.