k.ú.: 766607 - Dolní Těrlicko - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ostrava email: kp.ostrava@cuzk.cz
Vítkovická 2/3056, 70200 Ostrava telefon: 596944111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3803 - Karviná NUTS4 CZ0803
Obec 599158 - Těrlicko NUTS5 CZ0803599158
Pracoviště 807 - Ostrava

Obec s rozšířenou působností 8108 - Havířov
Pověřený obecní úřad 81081 - Havířov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 325 1035402
zahrada 304 280198
travní p. 239 406765
lesní poz les(ne hospodář) 6 169168
lesní poz 73 1069883
vodní pl. nádrž umělá 9 1493407
vodní pl. zamokřená pl. 3 3428
zast. pl. společný dvůr 5 1653
zast. pl. zbořeniště 5 336
zast. pl. 510 166260
ostat.pl. jiná plocha 70 27227
ostat.pl. manipulační pl. 6 13782
ostat.pl. neplodná půda 84 99355
ostat.pl. ostat.komunikace 193 153028
ostat.pl. pohřeb. 2 1171
ostat.pl. silnice 1 20367
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 159 81880
ostat.pl. zeleň 2 46
ostat.pl. 2 793
Celkem KN 1998 5024149
Par. DKM 1998 5024149
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 26
č.p. jiná st. 8
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 196
č.p. rod.rekr 3
č.e. rod.rekr 119
bez čp/če bydlení 23
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 24
bez čp/če jiná st. 26
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če rod.rekr 41
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če ubyt.zař 3
bez čp/če zem.stav 15
bez čp/če zem.used 3
rozestav. 3
vod.dílo přehrada 1
Celkem BUD 498
obč.z. j.nebyt 8
Celkem JED 8
LV 592
spoluvlastník 815

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 01.01.1998 nové mapování
FÚO 1:2000 01.10.1975 01.08.1998
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.10.1975


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ostrava.

vypočteno: 17.05.2022 17:16

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.