k.ú.: 766674 - Těšany - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 583995 - Těšany NUTS5 CZ0643583995
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6221 - Židlochovice
Pověřený obecní úřad 62211 - Židlochovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1668 12888368
vinice 45 751115
zahrada 555 236575
ovoc. sad 2 6347
travní p. 64 221754
lesní poz ostat.komunikace 2 9101
lesní poz 29 379018
vodní pl. nádrž umělá 57 124420
vodní pl. tok přirozený 88 155206
vodní pl. tok umělý 4 5968
vodní pl. zamokřená pl. 1 1640
zast. pl. společný dvůr 13 15932
zast. pl. zbořeniště 8 2628
zast. pl. 610 223809
ostat.pl. jiná plocha 139 76388
ostat.pl. manipulační pl. 145 98352
ostat.pl. neplodná půda 52 88232
ostat.pl. ostat.komunikace 239 420628
ostat.pl. pohřeb. 3 5687
ostat.pl. silnice 30 138160
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 16414
ostat.pl. zeleň 105 356523
Celkem KN 3866 16222265
Par. DKM 3866 16222265
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. bydlení 238
č.p. byt.dům 4
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 4
č.p. obč.vyb. 9
č.p. rod.dům 177
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 6
č.e. tech.vyb 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 34
bez čp/če jiná st. 23
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 8
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 44
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 564
byt.z. byt 14
Celkem JED 14
LV 1105
spoluvlastník 1671

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 28.04.2022 1:1000 28.04.2022 *)
DKM 1:1000 16.12.2011
ZMVM 1:2000 01.01.1987 28.04.2022
S-SK ŠS 1:2880 1825 31.12.1986


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 17.05.2022 06:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.