k.ú.: 766682 - Těšenov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pelhřimov email: kp.pelhrimov@cuzk.cz
U Stínadel 1316, 39333 Pelhřimov telefon: 565301751 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3304 - Pelhřimov NUTS4 CZ0633
Obec 547913 - Horní Cerekev NUTS5 CZ0633547913
Pracoviště 304 - Pelhřimov

Obec s rozšířenou působností 6110 - Pelhřimov
Pověřený obecní úřad 61102 - Pelhřimov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda mez, stráň 3 2275
orná půda 445 3319445
zahrada 67 50243
travní p. mez, stráň 5 6887
travní p. 446 1787636
lesní poz les s budovou 2 22
lesní poz 334 2231667
vodní pl. nádrž umělá 4 19701
vodní pl. rybník 61 586678
vodní pl. tok přirozený 1 516
vodní pl. tok umělý 54 16084
vodní pl. zamokřená pl. 4 6616
zast. pl. společný dvůr 3 747
zast. pl. zbořeniště 2 157
zast. pl. 120 64367
ostat.pl. jiná plocha 238 195496
ostat.pl. manipulační pl. 24 27321
ostat.pl. neplodná půda 79 64006
ostat.pl. ostat.komunikace 195 114383
ostat.pl. silnice 8 37507
Celkem KN 2095 8531754
Par. DKM 2095 8531754
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. obč.vyb 5
č.p. rod.dům 27
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 2
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 7
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če shromaž. 1
bez čp/če zem.stav 23
bez čp/če zem.used 2
vod.dílo hráz ohr 8
Celkem BUD 113
LV 164
spoluvlastník 273

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 12.12.2006
ZMVM 1:1000 20.04.1998 12.12.2006
S-SK GS 1:2880 1829 20.04.1998


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pelhřimov.

vypočteno: 27.05.2022 20:44

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.