k.ú.: 766704 - Těšetice u Olomouce - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 505269 - Těšetice NUTS5 CZ0712505269
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7107 - Olomouc
Pověřený obecní úřad 71072 - Olomouc

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 232 2851413
zahrada 268 151755
travní p. 16 19609
vodní pl. nádrž umělá 3 7906
vodní pl. tok přirozený 6 62397
zast. pl. zbořeniště 2 312
zast. pl. 316 115609
ostat.pl. jiná plocha 56 27703
ostat.pl. manipulační pl. 7 41701
ostat.pl. neplodná půda 7 8988
ostat.pl. ostat.komunikace 108 125596
ostat.pl. pohřeb. 1 5254
ostat.pl. silnice 10 27807
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 15647
ostat.pl. zeleň 45 58076
Celkem KN 1081 3519773
Par. DKM 1081 3519773
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 5
č.p. obchod 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 216
č.p. víceúčel 2
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če garáž 22
bez čp/če jiná st. 24
bez čp/če obč.vyb 5
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 13
Celkem BUD 300
byt.z. byt 19
byt.z. garáž 6
obč.z. byt 6
Celkem JED 31
LV 373
spoluvlastník 503

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 09.10.2000
DKM-KPÚ 14.06.2000 1:1000 09.10.2000 *)
S-SK ŠD 1:2500 1921 09.10.2000
S-SK ŠS 1:2880 1833 01.01.1921


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.