k.ú.: 766712 - Dolní Těšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552984 - Dolní Těšice NUTS5 CZ0714552984
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 375 1348451
zahrada 94 115991
ovoc. sad 56 372048
travní p. 85 157737
lesní poz 41 399358
vodní pl. nádrž umělá 1 18755
vodní pl. tok přirozený 7 6392
vodní pl. tok umělý 3 59
zast. pl. zbořeniště 2 307
zast. pl. 62 33731
ostat.pl. jiná plocha 25 14548
ostat.pl. manipulační pl. 11 20830
ostat.pl. neplodná půda 5 1702
ostat.pl. ostat.komunikace 92 62111
ostat.pl. silnice 1 6521
Celkem KN 860 2558541
Par. KMD 860 2558541
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 37
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 1
bez čp/če zem.stav 9
Celkem BUD 55
LV 87
spoluvlastník 122

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
KM-D 1:2000 09.04.2001 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 00:02

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.