k.ú.: 766721 - Horní Těšice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Hranice email: kp.hranice@cuzk.cz
Čechova 183, 75301 Hranice telefon: 581658015 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3808 - Přerov NUTS4 CZ0714
Obec 552968 - Horní Těšice NUTS5 CZ0714552968
Pracoviště 835 - Hranice

Obec s rozšířenou působností 7101 - Hranice
Pověřený obecní úřad 71011 - Hranice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 367 1109149
zahrada 135 153578
ovoc. sad 41 337053
travní p. 63 103922
lesní poz 65 1306705
vodní pl. nádrž přírodní 1 179
vodní pl. nádrž umělá 2 29230
vodní pl. tok přirozený 5 5336
zast. pl. zbořeniště 3 357
zast. pl. 102 33982
ostat.pl. jiná plocha 28 17864
ostat.pl. manipulační pl. 10 16210
ostat.pl. neplodná půda 21 8658
ostat.pl. ostat.komunikace 147 60573
ostat.pl. silnice 5 29905
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4882
ostat.pl. zeleň 1 197
Celkem KN 998 3217780
Par. KMD 998 3217780
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 54
bez čp/če garáž 4
bez čp/če jiná st. 13
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 6
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 7
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 93
LV 123
spoluvlastník 247

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 28.11.2013
KM-D 1:2000 09.04.2001 28.11.2013
S-SK ŠS 1:2880 1830 09.04.2001


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Hranice.

vypočteno: 22.05.2022 00:00

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.