k.ú.: 766747 - Stachov u Šternberka - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Olomouc email: kp.olomouc@cuzk.cz
Vejdovského 2a/1148, 77200 Olomouc telefon: 585552111 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3805 - Olomouc NUTS4 CZ0712
Obec 552305 - Lipina NUTS5 CZ0712552305
Pracoviště 805 - Olomouc

Obec s rozšířenou působností 7110 - Šternberk
Pověřený obecní úřad 71101 - Šternberk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 42 209391
zahrada 49 60374
travní p. 91 706930
lesní poz 34 147446
vodní pl. nádrž umělá 2 862
vodní pl. tok přirozený 4 8788
zast. pl. zbořeniště 1 90
zast. pl. 37 18216
ostat.pl. jiná plocha 10 19730
ostat.pl. neplodná půda 39 15648
ostat.pl. ostat.komunikace 39 19687
ostat.pl. silnice 4 19956
Celkem KN 352 1227118
Par. KMD 352 1227118
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. rod.dům 21
č.p. zem.used 3
č.e. rod.rekr 3
č.e. zem.stav 1
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 2
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
Celkem BUD 37
LV 76
spoluvlastník 104

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.04.2013
S-SK ŠS 1:2880 1834 08.04.2013


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Olomouc.

vypočteno: 21.05.2022 23:57

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.