k.ú.: 766780 - Těškovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Opava email: kp.opava@cuzk.cz
Praskova 11/194, 74601 Opava telefon: 553698111 fax:

Kraj 132 - Moravskoslezský NUTS3 CZ080
Okres 3806 - Opava NUTS4 CZ0805
Obec 512745 - Těškovice NUTS5 CZ0805512745
Pracoviště 806 - Opava

Obec s rozšířenou působností 8117 - Opava
Pověřený obecní úřad 81171 - Opava

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 474 2456514
zahrada 320 209721
ovoc. sad 1 5276
travní p. 421 1025249
lesní poz les s budovou 1 52
lesní poz ostat.komunikace 2 12611
lesní poz 303 4981684
vodní pl. nádrž přírodní 1 1155
vodní pl. nádrž umělá 2 13604
vodní pl. tok přirozený 5 57025
vodní pl. tok umělý 3 4004
zast. pl. společný dvůr 1 224
zast. pl. 311 111469
ostat.pl. jiná plocha 92 44744
ostat.pl. manipulační pl. 8 18468
ostat.pl. neplodná půda 52 24566
ostat.pl. ostat.komunikace 198 108509
ostat.pl. pohřeb. 1 1786
ostat.pl. silnice 3 75528
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 11026
ostat.pl. zeleň 4 1831
ostat.pl. 1 513
Celkem KN 2207 9165559
Par. DKM 2207 9165559
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 4
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 6
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 232
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 8
bez čp/če jiná st. 25
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če tech.vyb 5
bez čp/če zem.stav 12
rozestav. 1
Celkem BUD 306
byt.z. byt 4
obč.z. byt 2
Celkem JED 6
LV 442
spoluvlastník 578

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 01.03.2000
ZMVM 1:2000 01.11.1991 01.03.2000
S-SK ŠS 1:2880 1836 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Opava.

vypočteno: 24.05.2022 08:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.