k.ú.: 766810 - Trávník - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kroměříž email: kp.kromeriz@cuzk.cz
Oskol 41/3183, 76701 Kroměříž telefon: 573301500 fax:573301505

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3708 - Kroměříž NUTS4 CZ0721
Obec 588296 - Kroměříž NUTS5 CZ0721588296
Pracoviště 708 - Kroměříž

Obec s rozšířenou působností 7203 - Kroměříž
Pověřený obecní úřad 72034 - Kroměříž

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda plantáž dřevin 1 190
orná půda 513 4193123
zahrada 271 242636
ovoc. sad 2 32826
travní p. mez, stráň 1 753
travní p. 32 51614
lesní poz 17 809616
vodní pl. tok přirozený 6 99947
zast. pl. zbořeniště 3 549
zast. pl. 318 101904
ostat.pl. jiná plocha 51 14777
ostat.pl. manipulační pl. 35 78977
ostat.pl. neplodná půda 41 159858
ostat.pl. ostat.komunikace 122 196855
ostat.pl. pohřeb. 1 5236
ostat.pl. silnice 1 26265
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 3 2727
ostat.pl. zeleň 6 3053
Celkem KN 1424 6020906
Par. DKM 1424 6020906
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 109
č.p. byt.dům 2
č.p. les.hosp 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 1
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 110
č.p. rod.rekr 1
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če garáž 17
bez čp/če jiná st. 29
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 5
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 20
rozestav. 3
Celkem BUD 309
byt.z. byt 8
obč.z. byt 1
obč.z. j.nebyt 1
Celkem JED 10
LV 467
spoluvlastník 634

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 24.06.1999
Ins. A 1:2000 08.10.1940 24.06.1999
S-SK ŠS 1:2880 1827 08.10.1940


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kroměříž.

vypočteno: 23.05.2022 07:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.