k.ú.: 766836 - Běleč u Těšovic - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prachatice email: kp.prachatice@cuzk.cz
Za Baštou 232, 38311 Prachatice telefon: 388302331 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3306 - Prachatice NUTS4 CZ0315
Obec 550582 - Těšovice NUTS5 CZ0315550582
Pracoviště 306 - Prachatice

Obec s rozšířenou působností 3109 - Prachatice
Pověřený obecní úřad 31092 - Prachatice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 281 1042883
zahrada 85 59053
ovoc. sad 5 25246
travní p. mez, stráň 39 28535
travní p. 406 1112768
lesní poz 135 1162388
vodní pl. nádrž umělá 6 3695
vodní pl. tok přirozený 30 11910
vodní pl. tok umělý 2 75
vodní pl. zamokřená pl. 9 8719
zast. pl. zbořeniště 3 1743
zast. pl. 135 45931
ostat.pl. dráha 1 42475
ostat.pl. jiná plocha 55 31462
ostat.pl. manipulační pl. 42 47538
ostat.pl. neplodná půda 329 178210
ostat.pl. ostat.komunikace 176 89881
ostat.pl. silnice 55 53988
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 1278
ostat.pl. zeleň 2 95
Celkem KN 1797 3947873
Par. DKM 226 124345
Par. KMD 1571 3823528
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 59
č.p. doprava 1
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 12
č.p. rod.rekr 1
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. bydlení 1
č.e. jiná st. 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če výroba 12
bez čp/če zem.stav 14
bez čp/če zem.used 4
Celkem BUD 130
byt.z. byt 2
Celkem JED 2
LV 169
spoluvlastník 218

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
DKM 1:1000 09.05.2013
THM-V 1:2000 01.12.1981 09.05.2013
FÚO 1:2000 01.12.1981 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1837 01.12.1981


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prachatice.

vypočteno: 25.05.2022 03:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.