k.ú.: 766887 - Tetčiněves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565814 - Úštěk NUTS5 CZ0423565814
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 79 2030144
zahrada 88 23947
travní p. 109 418379
lesní poz 72 4814946
vodní pl. nádrž přírodní 1 4091
vodní pl. tok přirozený 13 30451
vodní pl. zamokřená pl. 3 41003
zast. pl. společný dvůr 5 686
zast. pl. zbořeniště 28 8973
zast. pl. 93 38555
ostat.pl. jiná plocha 15 2866
ostat.pl. manipulační pl. 18 22419
ostat.pl. neplodná půda 122 432155
ostat.pl. ostat.komunikace 122 199206
ostat.pl. silnice 9 24040
Celkem KN 777 8091861
Par. DKM 391 7927359
Par. KMD 386 164502
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 27
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 28
č.p. rod.rekr 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. obč.vyb 2
č.e. rod.rekr 11
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 4
bez čp/če zem.used 5
Celkem BUD 90
LV 107
spoluvlastník 156

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.10.2017
DKM-KPÚ 1:1000 26.10.2016
S-SK GS 1:2880 1843 02.10.2017


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 21.05.2022 21:49

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.