k.ú.: 766950 - Vřesník u Tetína - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Jičín email: kp.jicin@cuzk.cz
Šafaříkova 842, 50601 Jičín telefon: 493547111 fax:495512631

Kraj 86 - Královéhradecký NUTS3 CZ052
Okres 3604 - Jičín NUTS4 CZ0522
Obec 549029 - Vřesník NUTS5 CZ0522549029
Pracoviště 604 - Jičín

Obec s rozšířenou působností 5204 - Hořice
Pověřený obecní úřad 52041 - Hořice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 96 697941
zahrada 65 39697
ovoc. sad 1 6253
travní p. 329 996394
lesní poz 150 1083993
vodní pl. nádrž přírodní 5 2247
vodní pl. nádrž umělá 2 372
vodní pl. rybník 2 1693
vodní pl. tok přirozený 87 7523
vodní pl. zamokřená pl. 1 1234
zast. pl. zbořeniště 3 987
zast. pl. 87 38561
ostat.pl. jiná plocha 32 30122
ostat.pl. manipulační pl. 7 8943
ostat.pl. neplodná půda 40 44750
ostat.pl. ostat.komunikace 173 81457
ostat.pl. silnice 8 50885
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 373
ostat.pl. zeleň 7 5300
Celkem KN 1096 3098725
Par. DKM 1096 3098725
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 3
č.p. rod.dům 37
č.p. rod.rekr 2
č.p. zem.stav 2
č.p. zem.used 13
bez čp/če garáž 6
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če prům.obj 2
bez čp/če výroba 2
bez čp/če zem.stav 7
rozestav. 1
Celkem BUD 79
LV 119
spoluvlastník 146

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 04.08.2000
ZMVM 1:1000 01.11.1991 04.08.2000
S-SK GS 1:2880 1841 01.11.1991


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Jičín.

vypočteno: 23.05.2022 09:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.