k.ú.: 766968 - Tetov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Pardubice email: kp.pardubice@cuzk.cz
Čechovo nábřeží 1791, 53086 Pardubice telefon: 466023111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3606 - Pardubice NUTS4 CZ0532
Obec 575810 - Tetov NUTS5 CZ0532575810
Pracoviště 606 - Pardubice

Obec s rozšířenou působností 5311 - Přelouč
Pověřený obecní úřad 53112 - Přelouč

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 119 332092
zahrada 102 46102
ovoc. sad 1 5441
travní p. 155 246102
lesní poz 29 3764190
vodní pl. nádrž umělá 4 5470
vodní pl. tok přirozený 2 2450
vodní pl. tok umělý 18 6632
zast. pl. zbořeniště 2 110
zast. pl. 131 52044
ostat.pl. jiná plocha 25 21795
ostat.pl. manipulační pl. 82 36933
ostat.pl. neplodná půda 4 16039
ostat.pl. ostat.komunikace 48 41834
ostat.pl. silnice 6 29948
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 12159
Celkem KN 729 4619341
Par. KMD 729 4619341
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 73
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 3
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 14
č.p. rod.rekr 1
č.e. rod.rekr 8
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.rekr 1
bez čp/če zem.stav 2
rozestav. 1
Celkem BUD 122
byt.z. byt 9
Celkem JED 9
LV 166
spoluvlastník 224

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2011
S-SK GS 1:2880 1841 29.11.2011


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Pardubice.

vypočteno: 24.05.2022 16:41

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.