k.ú.: 766976 - Tchořovice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 536598 - Tchořovice NUTS5 CZ0316536598
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 215 3462019
zahrada 89 69662
ovoc. sad 3 6077
travní p. 245 1183355
lesní poz 134 2440935
vodní pl. nádrž umělá 19 103847
vodní pl. rybník 17 1789646
vodní pl. tok přirozený 11 27458
vodní pl. tok umělý 30 24322
vodní pl. zamokřená pl. 12 66984
zast. pl. společný dvůr 3 1137
zast. pl. zbořeniště 1 386
zast. pl. 220 85777
ostat.pl. dráha 8 34005
ostat.pl. jiná plocha 92 403023
ostat.pl. manipulační pl. 19 23640
ostat.pl. neplodná půda 107 188302
ostat.pl. ostat.komunikace 124 220662
ostat.pl. silnice 14 72544
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 7273
ostat.pl. zeleň 5 29766
Celkem KN 1370 10240820
Par. DKM 1370 10240820
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 82
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 2
č.p. obč.vyb 4
č.p. rod.dům 32
č.p. zem.stav 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če doprava 1
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 28
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 4
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če zem.stav 17
bez čp/če zem.used 7
rozestav. 1
Celkem BUD 210
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 277
spoluvlastník 405

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 28.05.2007 Domapování
DKM-KPÚ 26.11.2004 1:1000 29.12.2004 *) KPÚ
S-SK GS 1:2880 1837 28.05.2007


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 23.05.2022 16:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.