k.ú.: 767051 - Tis u Habrů - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Havlíčkův Brod email: kp.hbrod@cuzk.cz
Na Písku 1346, 58002 Havlíčkův Brod telefon: 569668111 fax:567109101

Kraj 108 - Vysočina NUTS3 CZ063
Okres 3601 - Havlíčkův Brod NUTS4 CZ0631
Obec 569615 - Tis NUTS5 CZ0631569615
Pracoviště 601 - Havlíčkův Brod

Obec s rozšířenou působností 6102 - Havlíčkův Brod
Pověřený obecní úřad 61022 - Havlíčkův Brod

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1403 6250214
zahrada 148 66888
travní p. 866 1105666
lesní poz 356 2303996
vodní pl. nádrž umělá 10 10312
vodní pl. rybník 4 14314
vodní pl. tok přirozený 16 5406
vodní pl. tok umělý 30 11887
zast. pl. zbořeniště 2 204
zast. pl. 205 106266
ostat.pl. dráha 1 25
ostat.pl. jiná plocha 63 26770
ostat.pl. manipulační pl. 83 82759
ostat.pl. neplodná půda 33 28718
ostat.pl. ostat.komunikace 388 160877
ostat.pl. silnice 10 82030
ostat.pl. zeleň 18 1540
Celkem KN 3636 10257872
Par. KMD 3636 10257872
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. byt.dům 2
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 6
č.p. rod.dům 94
č.p. zem.stav 20
č.p. zem.used 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 11
bez čp/če obč.vyb. 5
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 17
rozestav. 1
Celkem BUD 168
byt.z. byt 12
Celkem JED 12
LV 257
spoluvlastník 427

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 21.01.2010
S-SK GS 1:2880 1838 21.01.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Havlíčkův Brod.

vypočteno: 28.05.2022 19:43

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.