k.ú.: 767069 - Balková - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559482 - Tis u Blatna NUTS5 CZ0325559482
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 26 367329
travní p. mez, stráň 3 8795
travní p. 40 338512
lesní poz les(ne hospodář) 2 15464
lesní poz 36 3747214
vodní pl. tok přirozený 1 3471
vodní pl. tok umělý 10 1643
zast. pl. zbořeniště 2 503
zast. pl. 12 7532
ostat.pl. jiná plocha 29 50998
ostat.pl. neplodná půda 28 31380
ostat.pl. ostat.komunikace 32 58254
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 7329
Celkem KN 222 4638424
Par. KMD 222 4638424
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. obč.vyb. 2
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 5
Celkem BUD 12
LV 8
spoluvlastník 14

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 30.04.2014
S-SK GS 1:2880 1841 30.04.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 14:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.