k.ú.: 767085 - Tis u Blatna - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Kralovice email: kp.kralovice@cuzk.cz
Masarykovo nám. 1, 33141 Kralovice telefon: 373396403 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3407 - Plzeň-sever NUTS4 CZ0325
Obec 559482 - Tis u Blatna NUTS5 CZ0325559482
Pracoviště 435 - Kralovice

Obec s rozšířenou působností 3206 - Kralovice
Pověřený obecní úřad 32061 - Kralovice

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 76 304233
zahrada 65 36716
travní p. 176 1408960
lesní poz les s budovou 1 16
lesní poz les(ne hospodář) 1 25152
lesní poz 231 4566725
vodní pl. nádrž umělá 10 34522
vodní pl. rybník 2 6243
vodní pl. zamokřená pl. 8 33107
zast. pl. společný dvůr 1 43
zast. pl. zbořeniště 5 1814
zast. pl. 215 49990
ostat.pl. dobývací prost. 5 58600
ostat.pl. jiná plocha 62 37628
ostat.pl. manipulační pl. 10 9096
ostat.pl. neplodná půda 247 142234
ostat.pl. ostat.komunikace 121 76320
ostat.pl. pohřeb. 1 1215
ostat.pl. silnice 1 27110
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 4 1141
Celkem KN 1242 6820865
Par. KMD 1242 6820865
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 41
č.p. obč.vyb 2
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 18
č.e. rod.rekr 116
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 9
bez čp/če jiná st. 12
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 8
rozestav. 3
Celkem BUD 214
LV 227
spoluvlastník 272

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.12.2014
S-SK GS 1:2880 1841 10.12.2014 28.02.1824 1:2880,


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Kralovice.

vypočteno: 24.05.2022 15:22

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.