k.ú.: 767115 - Tisá - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Ústí nad Labem email: kp.ustinl@cuzk.cz
Krčínova 2/797, 40007 Ústí nad Labem telefon: 475246500 fax:

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3510 - Ústí nad Labem NUTS4 CZ0427
Obec 568309 - Tisá NUTS5 CZ0427568309
Pracoviště 510 - Ústí nad Labem

Obec s rozšířenou působností 4214 - Ústí nad Labem
Pověřený obecní úřad 42141 - Libouchec

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 57 359604
zahrada 223 105360
travní p. 1320 2823688
lesní poz les(ne hospodář) 10 42829
lesní poz 273 6943243
vodní pl. nádrž umělá 10 53412
vodní pl. tok přirozený 22 7088
vodní pl. tok umělý 6 2108
vodní pl. zamokřená pl. 13 22938
zast. pl. společný dvůr 3 2341
zast. pl. zbořeniště 131 32106
zast. pl. 586 108622
ostat.pl. jiná plocha 201 86004
ostat.pl. manipulační pl. 32 48812
ostat.pl. neplodná půda 104 81034
ostat.pl. ostat.komunikace 254 198225
ostat.pl. pohřeb. 4 7248
ostat.pl. silnice 29 63735
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 18 405581
ostat.pl. zamokřená pl. 1 269
ostat.pl. zeleň 16 25860
Celkem KN 3313 11420107
Par. KMD 3313 11420107
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 114
č.p. byt.dům 15
č.p. jiná st. 2
č.p. obchod 2
č.p. obč.vyb 8
č.p. obč.vyb. 4
č.p. rod.dům 162
č.p. ubyt.zař 5
č.p. víceúčel 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 128
bez čp/če garáž 47
bez čp/če jiná st. 45
bez čp/če obč.vyb 9
bez čp/če prům.obj 4
bez čp/če tech.vyb 9
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 5
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 1
Celkem BUD 570
byt.z. byt 47
byt.z. garáž 12
Celkem JED 59
LV 628
spoluvlastník 830

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 25.03.2013
S-SK GS 1:2880 1843 25.03.2013 28.02.1824


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Ústí nad Labem.

vypočteno: 17.05.2022 10:47

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.