k.ú.: 767191 - Tisov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Strakonice email: kp.strakonice@cuzk.cz
Krále Jiřího z Poděbrad 406, 38641 Strakonice telefon: 383313161 fax:

Kraj 35 - Jihočeský NUTS3 CZ031
Okres 3307 - Strakonice NUTS4 CZ0316
Obec 550817 - Bělčice NUTS5 CZ0316550817
Pracoviště 307 - Strakonice

Obec s rozšířenou působností 3101 - Blatná
Pověřený obecní úřad 31011 - Blatná

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 98 1252667
zahrada 20 13725
travní p. 117 788990
lesní poz 16 89835
vodní pl. nádrž umělá 2 61
vodní pl. rybník 9 186037
vodní pl. tok přirozený 23 19811
vodní pl. zamokřená pl. 3 6042
zast. pl. společný dvůr 1 540
zast. pl. 49 26378
ostat.pl. jiná plocha 84 107198
ostat.pl. manipulační pl. 19 11557
ostat.pl. neplodná půda 9 9947
ostat.pl. ostat.komunikace 35 69515
ostat.pl. silnice 1 16467
ostat.pl. zeleň 1 2060
Celkem KN 487 2600830
Par. DKM 360 2529998
Par. KMD 127 70832
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 31
č.p. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 7
Celkem BUD 49
LV 95
spoluvlastník 152

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 08.03.2022 1:1000 08.03.2022 *) pozemkové úpravy
KMD 1:1000 13.09.2010
S-SK GS 1:2880 1837 13.09.2010


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Strakonice.

vypočteno: 24.05.2022 14:03

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.