k.ú.: 767239 - Trnová u Tachova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Tachov email: kp.tachov@cuzk.cz
Zámecká 1551, 34711 Tachov telefon: 374616661 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3410 - Tachov NUTS4 CZ0327
Obec 541621 - Tisová NUTS5 CZ0327541621
Pracoviště 410 - Tachov

Obec s rozšířenou působností 3215 - Tachov
Pověřený obecní úřad 32153 - Tachov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 55 1482638
zahrada 52 24215
travní p. 55 414197
lesní poz les s budovou 1 28
lesní poz ostat.komunikace 2 3165
lesní poz 65 908502
vodní pl. rybník 1 8060
vodní pl. tok přirozený 22 16801
vodní pl. tok umělý 3 4483
vodní pl. zamokřená pl. 1 1780
zast. pl. společný dvůr 2 473
zast. pl. zbořeniště 2 675
zast. pl. 41 13733
ostat.pl. jiná plocha 49 26515
ostat.pl. neplodná půda 35 33697
ostat.pl. ostat.komunikace 47 58384
ostat.pl. silnice 4 197
ostat.pl. zeleň 6 159
Celkem KN 443 2997702
Par. KMD 443 2997702
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 30
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 1
Celkem BUD 38
LV 68
spoluvlastník 84

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 24.06.2014
S-SK GS 1:2880 1824 24.06.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Tachov.

vypočteno: 26.05.2022 06:27

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.