k.ú.: 767298 - Kvasín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572381 - Tisovec NUTS5 CZ0531572381
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 225 1259419
zahrada 85 64293
ovoc. sad 2 5393
travní p. 145 401413
lesní poz 31 107131
vodní pl. nádrž umělá 8 2909
vodní pl. rybník 1 1963
vodní pl. tok přirozený 11 3510
vodní pl. zamokřená pl. 2 2209
zast. pl. 59 23939
ostat.pl. jiná plocha 40 39076
ostat.pl. manipulační pl. 3 3672
ostat.pl. neplodná půda 22 8251
ostat.pl. ostat.komunikace 51 39937
ostat.pl. silnice 4 27715
Celkem KN 689 1990830
Par. KMD 689 1990830
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 22
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 23
č.p. zem.stav 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če zem.stav 1
rozestav. 1
vod.dílo hráz ohr 1
Celkem BUD 57
LV 110
spoluvlastník 169

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 19.05.2022 07:36

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.