k.ú.: 767310 - Tisovec - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Chrudim email: kp.chrudim@cuzk.cz
Novoměstská 172, 53746 Chrudim telefon: 469660111 fax:

Kraj 94 - Pardubický NUTS3 CZ053
Okres 3603 - Chrudim NUTS4 CZ0531
Obec 572381 - Tisovec NUTS5 CZ0531572381
Pracoviště 603 - Chrudim

Obec s rozšířenou působností 5302 - Hlinsko
Pověřený obecní úřad 53021 - Hlinsko

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 332 1029842
zahrada 142 97033
ovoc. sad 2 10085
travní p. 455 1264583
lesní poz 111 1142692
vodní pl. nádrž umělá 19 42106
vodní pl. tok přirozený 17 14528
vodní pl. tok umělý 7 4595
vodní pl. zamokřená pl. 1 49
zast. pl. společný dvůr 1 2
zast. pl. 157 54867
ostat.pl. jiná plocha 57 37966
ostat.pl. manipulační pl. 49 71296
ostat.pl. neplodná půda 74 52627
ostat.pl. ostat.komunikace 81 43658
ostat.pl. pohřeb. 6 15599
ostat.pl. silnice 60 83515
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 6655
Celkem KN 1573 3971698
Par. KMD 1573 3971698
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 29
č.p. byt.dům 3
č.p. jiná st. 4
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 56
č.p. rod.rekr 2
č.p. výroba 1
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 7
bez čp/če garáž 13
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če obč.vyb 4
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 18
Celkem BUD 150
byt.z. byt 12
obč.z. byt 7
Celkem JED 19
LV 238
spoluvlastník 378

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.10.2014
S-SK GS 1:2880 1839 29.10.2014


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Chrudim.

vypočteno: 22.05.2022 19:34

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.