k.ú.: 767379 - Tišnov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 584002 - Tišnov NUTS5 CZ0643584002
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1640 3248071
zahrada 1187 519391
ovoc. sad 22 82792
travní p. 135 322400
lesní poz 84 2543086
vodní pl. nádrž umělá 2 2818
vodní pl. tok přirozený 55 133438
vodní pl. tok umělý 1 2167
zast. pl. společný dvůr 29 7114
zast. pl. zbořeniště 13 3144
zast. pl. 2449 611488
ostat.pl. dráha 36 231489
ostat.pl. jiná plocha 536 294152
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 2 7864
ostat.pl. manipulační pl. 129 208489
ostat.pl. neplodná půda 132 104478
ostat.pl. ostat.komunikace 940 522032
ostat.pl. pohřeb. 4 32178
ostat.pl. silnice 66 123904
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 40 55127
ostat.pl. zeleň 176 164569
Celkem KN 7678 9220191
Par. DKM 7678 9220191
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 8
č.p. bydlení 711
č.p. byt.dům 165
č.p. doprava 7
č.p. jiná st. 26
č.p. les.hosp 3
č.p. obchod 10
č.p. obč.vyb 50
č.p. obč.vyb. 28
č.p. prům.obj 19
č.p. rod.dům 336
č.p. rod.rekr 3
č.p. tech.vyb 5
č.p. ubyt.zař 2
č.p. víceúčel 19
č.p. výroba 6
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 535
č.e. jiná st. 16
č.e. obchod 1
č.e. obč.vyb. 1
č.e. prům.obj 1
č.e. rod.dům 1
č.e. rod.rekr 72
č.e. tech.vyb 2
č.e. výroba 1
č.e. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 2
bez čp/če bydlení 4
bez čp/če doprava 24
bez čp/če garáž 75
bez čp/če jiná st. 107
bez čp/če les.hosp 3
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb 30
bez čp/če obč.vyb. 6
bez čp/če prům.obj 31
bez čp/če rod.dům 2
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 39
bez čp/če výroba 14
bez čp/če zem.stav 16
rozestav. 3
vod.dílo hráz pod 2
vod.dílo jez 2
Celkem BUD 2394
byt.z. byt 2295
byt.z. dílna 2
byt.z. garáž 83
byt.z. j.nebyt 38
obč.z. byt 155
obč.z. dílna 6
obč.z. garáž 4
obč.z. j.nebyt 23
Celkem JED 2606
LV 4789
spoluvlastník 9502

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 15.12.2006 1:2000,1:1000
Ins. A 1:2000 13.12.1953 14.12.2006 1:2000,1:1000,
S-SK ŠS 1:2880 1826 30.12.1953


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 19.05.2022 21:07

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.