k.ú.: 767492 - Předklášteří - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 549746 - Předklášteří NUTS5 CZ0643549746
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 89 698595
zahrada 642 433569
ovoc. sad 72 436921
travní p. mez, stráň 2 15084
travní p. 304 630917
lesní poz les s budovou 4 90
lesní poz 211 3494527
vodní pl. rybník 1 2612
vodní pl. tok přirozený 21 103011
vodní pl. tok umělý 4 3200
vodní pl. zamokřená pl. 1 859
zast. pl. zbořeniště 5 1463
zast. pl. 698 247441
ostat.pl. dráha 8 125120
ostat.pl. jiná plocha 303 442995
ostat.pl. kult.a osvět.pl. 5 4921
ostat.pl. manipulační pl. 38 149313
ostat.pl. mez, stráň 9 15025
ostat.pl. neplodná půda 160 129556
ostat.pl. ost.dopravní pl. 2 76
ostat.pl. ostat.komunikace 243 185745
ostat.pl. pohřeb. 1 3157
ostat.pl. silnice 36 92874
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 6020
ostat.pl. zeleň 14 37171
Celkem KN 2881 7260262
Par. DKM 2881 7260262
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. byt.dům 22
č.p. jiná st. 10
č.p. obč.vyb. 12
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 381
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 7
č.p. zem.stav 1
č.e. garáž 19
č.e. jiná st. 8
č.e. rod.rekr 30
č.e. výroba 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če garáž 51
bez čp/če jiná st. 58
bez čp/če obchod 1
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če rod.dům 4
bez čp/če rod.rekr 3
bez čp/če tech.vyb 12
bez čp/če výroba 36
bez čp/če zem.stav 11
vod.dílo hráz pod 3
Celkem BUD 676
byt.z. ateliér 1
byt.z. byt 74
byt.z. garáž 15
byt.z. j.nebyt 4
byt.z. rozest. 1
obč.z. byt 6
obč.z. dílna 1
obč.z. j.nebyt 2
Celkem JED 104
LV 792
spoluvlastník 1151

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:2000 23.12.2004 1:2000,1:1000
ZMVM 1:2000 01.08.1989 22.12.2004 1.2000,1:1000
Ins. A 1:1000 31.12.1955 22.12.2004
S-SK ŠS 1:2880 1826 31.07.1989


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 22.05.2022 18:54

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.