k.ú.: 767531 - Tišnovská Nová Ves - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Brno-venkov email: kp.brnovenkov@cuzk.cz
Úzká 6/471, 65677 Brno telefon: 542532211 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3703 - Brno-venkov NUTS4 CZ0643
Obec 596892 - Tišnovská Nová Ves NUTS5 CZ0643596892
Pracoviště 703 - Brno-venkov

Obec s rozšířenou působností 6217 - Tišnov
Pověřený obecní úřad 62171 - Tišnov

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 168 1487622
zahrada 82 47669
ovoc. sad 3 13234
travní p. 104 512826
lesní poz les s budovou 4 217
lesní poz 209 1945751
vodní pl. nádrž umělá 3 5711
vodní pl. tok přirozený 5 10224
vodní pl. tok umělý 2 716
zast. pl. zbořeniště 1 56
zast. pl. 90 33664
ostat.pl. jiná plocha 34 8879
ostat.pl. manipulační pl. 13 18744
ostat.pl. neplodná půda 111 62269
ostat.pl. ostat.komunikace 70 67216
ostat.pl. silnice 21 29576
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 402
ostat.pl. zeleň 24 9455
Celkem KN 945 4254231
Par. DKM 594 3411856
Par. KMD 351 842375
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 1
č.p. rod.dům 42
č.p. zem.stav 1
č.p. zem.used 4
č.e. rod.rekr 12
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 1
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 2
bez čp/če prům.obj 3
bez čp/če zem.stav 19
Celkem BUD 93
LV 112
spoluvlastník 133

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 20.05.2020 1:1000 20.05.2020 *)
KMD 1:1000 30.11.2016
S-SK ŠS 1:2880 1826


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Brno-venkov.

vypočteno: 18.05.2022 17:55

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.