k.ú.: 767549 - Tištín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Prostějov email: kp.prostejov@cuzk.cz
Komenského 14/82, 79601 Prostějov telefon: 582302511 fax:

Kraj 124 - Olomoucký NUTS3 CZ071
Okres 3709 - Prostějov NUTS4 CZ0713
Obec 590100 - Tištín NUTS5 CZ0713590100
Pracoviště 709 - Prostějov

Obec s rozšířenou působností 7108 - Prostějov
Pověřený obecní úřad 71081 - Němčice nad Hanou

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 794 6837511
zahrada 335 174142
ovoc. sad 6 27563
travní p. 72 178917
lesní poz 5 16185
vodní pl. tok přirozený 41 108285
zast. pl. společný dvůr 2 157
zast. pl. zbořeniště 21 3026
zast. pl. 329 128653
ostat.pl. dráha 1 267
ostat.pl. dálnice 4 107821
ostat.pl. jiná plocha 214 480915
ostat.pl. manipulační pl. 75 79849
ostat.pl. neplodná půda 1 471
ostat.pl. ostat.komunikace 83 85393
ostat.pl. pohřeb. 1 2007
ostat.pl. silnice 11 4009
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 7 11274
ostat.pl. zeleň 3 6720
Celkem KN 2005 8253165
Par. DKM 1134 7800460
Par. KMD 871 452705
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 1
č.p. doprava 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb. 10
č.p. rod.dům 214
č.p. rod.rekr 1
č.p. tech.vyb 1
č.p. výroba 1
bez čp/če bydlení 3
bez čp/če garáž 14
bez čp/če jiná st. 6
bez čp/če obč.vyb. 4
bez čp/če tech.vyb 10
bez čp/če výroba 4
bez čp/če zem.stav 47
Celkem BUD 318
LV 447
spoluvlastník 1141

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 08.06.2015
DKM-KPÚ 03.01.2003 1:1000 06.05.2003 *) extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 08.06.2015 28.02.1824 1:2880, intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1833 03.01.2003 extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Prostějov.

vypočteno: 21.05.2022 23:32

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.