k.ú.: 767603 - Tlustice - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Beroun email: kp.beroun@cuzk.cz
Politických vězňů 16/198, 26601 Beroun telefon: 311625147 fax:

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3202 - Beroun NUTS4 CZ0202
Obec 531847 - Tlustice NUTS5 CZ0202531847
Pracoviště 202 - Beroun

Obec s rozšířenou působností 2108 - Hořovice
Pověřený obecní úřad 21081 - Hořovice

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 228 2172946
zahrada 409 246962
ovoc. sad 5 13345
travní p. 71 162519
lesní poz 21 170673
vodní pl. nádrž umělá 13 9476
vodní pl. tok přirozený 40 10782
vodní pl. tok umělý 1 2289
vodní pl. zamokřená pl. 1 3909
zast. pl. 525 186808
ostat.pl. dráha 2 2194
ostat.pl. dálnice 11 55851
ostat.pl. jiná plocha 186 626052
ostat.pl. manipulační pl. 12 30596
ostat.pl. neplodná půda 11 12300
ostat.pl. ost.dopravní pl. 9 144942
ostat.pl. ostat.komunikace 94 140237
ostat.pl. pohřeb. 1 4811
ostat.pl. silnice 11 64162
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 8 16397
ostat.pl. zeleň 12 16171
Celkem KN 1671 4093422
Par. KMD 1671 4093422
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. adminis. 2
č.p. byt.dům 1
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. prům.obj 1
č.p. rod.dům 313
č.p. tech.vyb 2
č.p. ubyt.zař 1
č.p. výroba 2
č.p. zem.stav 1
bez čp/če adminis. 1
bez čp/če doprava 7
bez čp/če garáž 39
bez čp/če jiná st. 74
bez čp/če obč.vyb 3
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če prům.obj 9
bez čp/če rod.dům 1
bez čp/če tech.vyb 6
bez čp/če ubyt.zař 1
bez čp/če víceúčel 1
bez čp/če výroba 1
bez čp/če zem.stav 35
rozestav. 1
Celkem BUD 514
byt.z. byt 4
Celkem JED 4
LV 487
spoluvlastník 661

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 29.11.2016
S-SK GS 1:2880 1839 29.11.2016


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Beroun.

vypočteno: 20.05.2022 19:11

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.