k.ú.: 767638 - Tmáň - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Slaný email: kp.slany@cuzk.cz
Netovická 376, 27401 Slaný telefon: 312522312 fax:312522493

Kraj 27 - Středočeský NUTS3 CZ020
Okres 3203 - Kladno NUTS4 CZ0203
Obec 533114 - Zlonice NUTS5 CZ0203533114
Pracoviště 231 - Slaný

Obec s rozšířenou působností 2124 - Slaný
Pověřený obecní úřad 21241 - Slaný

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 53 2778833
zahrada 40 27057
travní p. 15 44800
lesní poz les(ne hospodář) 1 152
vodní pl. tok přirozený 10 11813
vodní pl. tok umělý 1 442
zast. pl. zbořeniště 7 5104
zast. pl. 64 40482
ostat.pl. dráha 2 15088
ostat.pl. jiná plocha 14 5142
ostat.pl. manipulační pl. 3 14571
ostat.pl. neplodná půda 9 12606
ostat.pl. ostat.komunikace 26 22348
ostat.pl. silnice 14 55592
ostat.pl. zeleň 10 53413
Celkem KN 269 3087443
Par. DKM 109 2988369
Par. KMD 160 99074
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 50
č.p. rod.dům 5
č.e. rod.rekr 3
bez čp/če jiná st. 1
bez čp/če zem.stav 4
Celkem BUD 63
LV 93
spoluvlastník 121

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 10.07.2017
DKM-KPÚ 23.01.2004 1:1000 29.01.2004 *) extravilán
S-SK GS 1:2880 1824 10.07.2017 28.02.1824 1:2880,


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Slaný.

vypočteno: 20.05.2022 19:09

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.