k.ú.: 767646 - Dehtín - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 673 1821135
zahrada 60 45879
travní p. 164 182892
lesní poz 395 1096580
vodní pl. nádrž umělá 1 5897
vodní pl. tok přirozený 46 11976
vodní pl. tok umělý 3 400
vodní pl. zamokřená pl. 1 203
zast. pl. společný dvůr 14 1443
zast. pl. zbořeniště 2 1243
zast. pl. 53 30720
ostat.pl. dráha 6 17930
ostat.pl. jiná plocha 21 47151
ostat.pl. manipulační pl. 11 10768
ostat.pl. neplodná půda 112 58207
ostat.pl. ostat.komunikace 236 63020
ostat.pl. silnice 82 49728
ostat.pl. skládka 2 34061
Celkem KN 1882 3479233
Par. DKM 1882 3479233
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 28
č.p. jiná st. 2
č.p. rod.dům 4
č.p. výroba 1
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 2
bez čp/če jiná st. 8
bez čp/če tech.vyb 1
bez čp/če zem.stav 5
Celkem BUD 52
LV 143
spoluvlastník 188

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM 1:1000 02.12.2005
ZMVM 1:2000 01.04.1988 02.12.2005
S-SK GS 1:2880 1837 01.04.1988


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 04:34

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.