k.ú.: 767662 - Štěpánovice u Klatov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Klatovy email: kp.klatovy@cuzk.cz
Kollárova 528, 33901 Klatovy telefon: 376350211 fax:

Kraj 43 - Plzeňský NUTS3 CZ032
Okres 3404 - Klatovy NUTS4 CZ0322
Obec 555771 - Klatovy NUTS5 CZ0322555771
Pracoviště 404 - Klatovy

Obec s rozšířenou působností 3205 - Klatovy
Pověřený obecní úřad 32051 - Klatovy

Statistické údaje (stav ke dni: 29.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 154 1566381
zahrada 200 160810
ovoc. sad 5 10480
travní p. 123 876776
lesní poz 107 997152
vodní pl. nádrž umělá 1 705
vodní pl. rybník 3 10353
vodní pl. tok přirozený 5 9059
vodní pl. tok umělý 14 13874
zast. pl. společný dvůr 20 4763
zast. pl. zbořeniště 2 2647
zast. pl. 213 74067
ostat.pl. dráha 1 114
ostat.pl. jiná plocha 112 95978
ostat.pl. manipulační pl. 25 27042
ostat.pl. neplodná půda 2 3380
ostat.pl. ostat.komunikace 120 123258
ostat.pl. pohřeb. 3 1474
ostat.pl. silnice 7 36204
ostat.pl. skládka 1 7294
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4284
ostat.pl. zeleň 7 1976
Celkem KN 1127 4028071
Par. DKM 1127 4028071
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 1
č.p. jiná st. 1
č.p. obč.vyb 1
č.p. obč.vyb. 5
č.p. rod.dům 115
č.p. zem.stav 12
č.e. rod.rekr 15
bez čp/če garáž 7
bez čp/če jiná st. 17
bez čp/če rod.dům 3
bez čp/če tech.vyb 3
bez čp/če zem.stav 24
rozestav. 4
Celkem BUD 208
LV 297
spoluvlastník 421

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 25.03.2014 1:1000 13.05.2014 *)
DKM 1:1000 14.10.2004
ZMVM 1:2000 10.12.1987 14.10.2004
S-SK GS 1:2880 1837 10.12.1987


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Klatovy.

vypočteno: 29.05.2022 05:03

Aktuality

27.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.
 

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.