k.ú.: 767751 - Topolany u Vyškova - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Vyškov email: kp.vyskov@cuzk.cz
II.odboje 1/401, 68201 Vyškov telefon: 517324511 fax:

Kraj 116 - Jihomoravský NUTS3 CZ064
Okres 3712 - Vyškov NUTS4 CZ0646
Obec 593630 - Topolany NUTS5 CZ0646593630
Pracoviště 712 - Vyškov

Obec s rozšířenou působností 6219 - Vyškov
Pověřený obecní úřad 62193 - Vyškov

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 686 3581921
zahrada skleník-pařeniš. 1 299
zahrada 191 142868
ovoc. sad 5 27426
travní p. 20 18892
lesní poz les(ne hospodář) 1 13457
vodní pl. tok přirozený 23 98227
vodní pl. tok umělý 1 532
zast. pl. společný dvůr 1 898
zast. pl. zbořeniště 11 2134
zast. pl. 168 70763
ostat.pl. dráha 6 19565
ostat.pl. dálnice 6 104301
ostat.pl. jiná plocha 37 24513
ostat.pl. manipulační pl. 3 377
ostat.pl. neplodná půda 1 492
ostat.pl. ostat.komunikace 96 122764
ostat.pl. pohřeb. 1 2226
ostat.pl. silnice 9 37271
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 1 2326
ostat.pl. zeleň 73 166080
Celkem KN 1341 4437332
Par. DKM 1341 4437332
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 88
č.p. obč.vyb 3
č.p. obč.vyb. 2
č.p. rod.dům 49
č.e. rod.rekr 1
bez čp/če bydlení 1
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 3
bez čp/če obč.vyb. 2
bez čp/če zem.stav 14
vod.dílo jez 1
Celkem BUD 167
LV 268
spoluvlastník 399

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 1:1000 22.12.2015 JPÚ malého rozsahu v okolí dálnice
DKM 1:1000 07.03.2008 zavedení OKO intravilánu - nové mapování
DKM-KPÚ 25.10.2002 1:1000 25.10.2002 *) zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 07.03.2008 na části k.ú.-intravilán
S-SK ŠS 1:2880 1826 25.10.2002 zavedení KPÚ na části k.ú. - extravilán


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Vyškov.

vypočteno: 24.05.2022 16:51

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.