k.ú.: 767778 - Topolná - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Uherské Hradiště email: kp.uhhradiste@cuzk.cz
Svatováclavská 568, 68611 Uherské Hradiště telefon: 572523101 fax:572523104

Kraj 141 - Zlínský NUTS3 CZ072
Okres 3711 - Uherské Hradiště NUTS4 CZ0722
Obec 592692 - Topolná NUTS5 CZ0722592692
Pracoviště 711 - Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností 7207 - Uherské Hradiště
Pověřený obecní úřad 72072 - Uherské Hradiště

Statistické údaje (stav ke dni: 22.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 1934 6569421
vinice 35 64751
zahrada 610 419063
ovoc. sad 2 16823
travní p. školka 1 1183
travní p. 414 1374061
lesní poz 17 574039
vodní pl. nádrž umělá 9 102243
vodní pl. tok přirozený 12 82599
vodní pl. tok umělý 2 36640
vodní pl. zamokřená pl. 2 7770
zast. pl. zbořeniště 54 8861
zast. pl. 699 220811
ostat.pl. jiná plocha 354 204364
ostat.pl. manipulační pl. 50 98904
ostat.pl. neplodná půda 33 18374
ostat.pl. ostat.komunikace 246 365956
ostat.pl. silnice 18 43236
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 29 64963
ostat.pl. zeleň 54 112191
Celkem KN 4575 10386253
Par. DKM 2295 8567295
Par. KMD 2280 1818958
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 279
č.p. byt.dům 5
č.p. jiná st. 5
č.p. obč.vyb 12
č.p. obč.vyb. 3
č.p. rod.dům 241
č.p. tech.vyb 2
č.p. výroba 5
č.p. zem.stav 1
č.e. jiná st. 1
č.e. rod.rekr 2
č.e. zem.stav 1
bez čp/če bydlení 5
bez čp/če garáž 12
bez čp/če jiná st. 31
bez čp/če obč.vyb 6
bez čp/če tech.vyb 11
bez čp/če výroba 3
bez čp/če zem.stav 45
rozestav. 1
Celkem BUD 671
byt.z. byt 24
byt.z. j.nebyt 6
obč.z. garáž 1
obč.z. j.nebyt 4
Celkem JED 35
LV 1186
spoluvlastník 3585

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
DKM-KPÚ 10.07.2012 1:1000 19.07.2012 *)
KMD 1:1000 26.06.2012
S-SK ŠS 1:2880 1828 19.07.2012


 
 

*) je uvedeno datum, od kterého je v katastru zavedena katastrální mapa platná od data nabytí právní moci rozhodnutí pozemkového úřadu.

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Uherské Hradiště.

vypočteno: 23.05.2022 08:28

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.