k.ú.: 767808 - Dolní Šebířov - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 97 770360
zahrada 11 4069
travní p. 123 692644
lesní poz 46 177997
vodní pl. tok přirozený 2 1235
vodní pl. zamokřená pl. 3 1013
zast. pl. společný dvůr 2 52
zast. pl. zbořeniště 17 5557
zast. pl. 38 12538
ostat.pl. jiná plocha 10 4659
ostat.pl. manipulační pl. 4 4511
ostat.pl. neplodná půda 196 120564
ostat.pl. ostat.komunikace 56 36483
ostat.pl. silnice 1 9387
Celkem KN 606 1841069
GP 8 3913
Celkem ZE 8 3913
Par. KMD 606 1841069
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. rod.dům 12
č.e. rod.rekr 17
bez čp/če garáž 2
bez čp/če jiná st. 4
bez čp/če obč.vyb. 1
bez čp/če tech.vyb 1
rozestav. 1
Celkem BUD 38
LV 53
spoluvlastník 62

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 14.12.2009
S-SK GS 1:2880 1843 14.12.2009


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 14:58

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.