k.ú.: 767832 - Touchořiny - podrobné informace

Údaje jsou ve správě KP Litoměřice email: kp.litomerice@cuzk.cz
Žitenická 3/1218, 41201 Litoměřice telefon: 416575300 fax:416575362

Kraj 60 - Ústecký NUTS3 CZ042
Okres 3506 - Litoměřice NUTS4 CZ0423
Obec 565211 - Lovečkovice NUTS5 CZ0423565211
Pracoviště 506 - Litoměřice

Obec s rozšířenou působností 4205 - Litoměřice
Pověřený obecní úřad 42053 - Úštěk

Statistické údaje (stav ke dni: 15.05.2022)

Pozemky KN/ZE Ostatní údaje
Druh pozemku Způsob využití Počet parcel Vyměra [m2]
orná půda 373 1341031
zahrada 91 49900
travní p. 323 788368
lesní poz 122 353716
vodní pl. nádrž umělá 2 457
vodní pl. tok přirozený 20 8796
zast. pl. společný dvůr 5 931
zast. pl. zbořeniště 37 10703
zast. pl. 90 34877
ostat.pl. dráha 7 20616
ostat.pl. jiná plocha 24 7085
ostat.pl. manipulační pl. 26 43745
ostat.pl. neplodná půda 177 102381
ostat.pl. ostat.komunikace 125 69353
ostat.pl. pohřeb. 1 2554
ostat.pl. silnice 11 27932
ostat.pl. sport.a rekr.pl. 2 4177
ostat.pl. zeleň 1 395
Celkem KN 1437 2867017
GP 5 54480
Celkem ZE 5 54480
Par. KMD 1437 2867017
Typ údaje Způsob využití Počet
č.p. bydlení 3
č.p. obč.vyb 1
č.p. rod.dům 37
č.e. jiná st. 2
č.e. rod.rekr 25
bez čp/če garáž 3
bez čp/če jiná st. 5
bez čp/če obč.vyb 1
bez čp/če tech.vyb 2
bez čp/če zem.stav 8
bez čp/če zem.used 1
Celkem BUD 88
LV 120
spoluvlastník 150

Katastrální mapa (současná forma, dosavadní vývoj obnovy, dokončení digitalizace)

Druh mapy Právní moc Měřítko Platná od Platná do Poznámka
KMD 1:1000 02.12.2010
S-SK GS 1:2880 1843 02.12.2010


 
 

Digitalizace katastrální mapy je dokončena.
S případnými dotazy k výše uvedeným údajům se obracejte na KP Litoměřice.

vypočteno: 19.05.2022 13:38

Aktuality

12.05.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent - Podpora uživatelů.

12.05.2022
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2022) je k dispozici ke stažení.

25.04.2022
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 11. května 2022.